Ornitologické zprávy

Aktuální ornitologické zprávy pro zabezpečení letového provozu letiště Hradec Králové

Ornitologická zpráva na období 1.5.2017 - 16.5.2017

Ornitologická situace pro letecký provoz se postupně zklidňuje, hlavní jarní tah ptáků je již ukončen. Ptáci se občas objevují ve velkých hejnech na polích a podmáčených loukách. Jedná se především o špačky, čejky, racky a divoké holuby. Na vodních tocích a vodních plochách, se situace také zklidnila. Kachny, labutě, kormoráni, volavky a racci začali hnízdit, proto jejich letová aktivita není již tak intenzivní. Stále probíhá tok některých dravců (motáci a luňáci), kteří krouží v určitých oblastech do velkých výšek a to i nad 1000m. Špačci, kvíčaly, holubi vyvádějí mladé takže v určitých oblastech je zvýšená jejich aktivita při sběru potravy.

Vnitřní OP

- situace ve vnitřním OP se také zklidnila, občasný pohyb dravců na travnatých plochách poštolka, káně, občasné přelety městských holubů a hrdliček hlavně v dopoledních odpoledních hodinách. V prostoru letiště se objevují větší hejna špačků (cca 150 kusů) racci se zde objevují zejména po dešti a to převážně v severní části letiště, po celé ploše se objevují traky a také zpěvné ptactvo (skřivani, stehlíci, konopky).

- poblíž vzletové dráhy loví hmyz vlaštovky a jiřičky a to hlavně po dešti, objevuje se zde zajíc, bažant, koroptev.

- v areálu letiště se pohybují 2 srny, které občas přebíhají vzletovou dráhu, které pokud nejsou vyrušeny drží se mezi hangáry ve vysokém porostu

Vnější OP

- na okolních písnících a polích se situace také zklidnila, aktivita vodního ptactva je

nižší, racci, kachny a kormoráni začali hnízdit, špačci a čejky jsou aktivní na

obdělávaných polích hlavně po dešti. Na jižním a severním předpolí se občas objevují

velká hejna mladých špačků a divokých holubů

Ornitologická zpráva na období 17.5.2017 - 31.5.2017

Ornitologická situace pro letecký provoz je klidná. Ptáci se občas objevují ve větších hejnech na polích a podmáčených loukách. Nejaktivnější ptáci v hejnech v této době jsou převážně špačci, racci a divocí holubi. Na vodních tocích a vodních plochách je situace také klidná. Většina ptáků v této době hnízdí, takže jejich aktivita je nízká. Špačci, kvíčaly a holubi vyvádějí mladé, takže v určitých oblastech je zvýšená jejich aktivita při sběru potravy.

Vnitřní OP

- situace ve vnitřním OP je také klidná, občasný pohyb dravců na travnatých plochách poštolka, káně a občasné přelety městských holubů hlavně v dopoledních hodinách. V prostoru letiště se vyskytují větší hejna špačků (cca 200-300 kusů), racci se zde objevují zejména po dešti a to převážně v severní části letiště, po celé ploše se objevují straky a také zpěvné ptactvo (skřivani, stehlíci, konopky).

- vlaštovky a jiřičky poblíž vzletové dráhy loví hmyz a to hlavně po dešti, objevuje se zde zajíc, bažant, koroptev.

- v areálu letiště se stále pohybují 2 srny, které občas přebíhají vzletovou dráhu, pokud nejsou vyrušeny drží se mezi hangáry, nebo ve vysokém porostu u plotů

Vnější OP

- na okolních písnících a polích je situace také klidná, aktivita vodního ptactva je

nízká, racci, kachny a kormoráni hnízdí, špačci a čejky jsou aktivní na

obdělávaných polích hlavně po dešti. Na jižním a severním předpolí se občas objevují

velká hejna mladých špačků a divokých holubů.

Na letišti probíhá plošné sekání travnatých ploch. Při této příležitosti je v těchto prostorech prováděno vyhánění zvěře před sekáním pomocí loveckých psů. Na letišti je zvýšená aktivita zvěře po celém areálu letiště a to převážně zajíců a srnek, ale také ptáků. Na letišti se koncentrují dravci, špačci, racci, případně čápi a volavky.Je zde zvýšená aktivita těchto druhů.

Více ornitologických zpráv můžete shlédnout na: http://www.lshk.cz/cs/ostatni/biologicka-ochrana-letiste/